logo

Svadobná hostina

Na fotografovaní svadieb
preferujeme možnosť priateľskej spolupráce
a nadväzovanie kontaktov s novými luďmi.

Nechceme byť tí čo nutia ľudí pózovať.
Máme jediný cieľ – vytvoriť čo najlepšie svadobné fotografie!
Fotografovanie je kreatívna tvorba, ktorá potrebuje uvolnenie, zábavu a humor.
Nie stres, príkazy, alebo zbytočnú hanblivosť, či zdržanlivosť.

 

Komentáre